مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Server 1 (-1 موجود است) - Processor: Intel E3-1270 v3 Quad-Core
Bandwidth: 5 TB
RAM: 16 GB DDR3
Hard Drive: 500 GB SATA III
Dedicated IPs: 5


Server 2 - CPU:-3.2GHz Intel Quad-Core
Bandwidth: 10 TB
RAM: 8 GB DDR2
Hard Drive: 2×500 GB SAS III
Dedicated IPs: 3

Server 3 - CPU:-3.3GHz Intel Quad-Core
Bandwidth: 10 TB
RAM: 16 GB DDR2
Hard Drive: 2x 1TB HDD SAS III
Dedicated IPs: 3

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (34.205.93.2) وارد شده است.